Ocena systemu wspomagania małych i średnich przedsiębiorstw w aglomeracji łódzkiej
2
10
0
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

Powodzenie i dalszy rozwój polskiej gospodarki, wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw oraz zmniejszenie bezrobocia zależy w dużym stopniu od rozwoju sektora małych i średnich firm. W trakcie działania napotykają one jednak na liczne bariery i ograniczenia utrudniające realizację zadań gospodarczych i społecznych. Niewątpliwie istnieje konieczność dodatkowego wspomagania i stymulowania tego rozwoju. Szansą może być tu właściwe i efektywne wykorzystanie zarówno pomocy pochodzącej z budżetu państwa, jak również środków pomocowych z Unii Europejskiej. Podstawowym warunkiem skutecznej pomocy jest jednak stworzenie właściwie działającego zaplecza instytucjonalnego systemu wspierania przedsiębiorczości. Celem artykułu jest ocena systemu wspierania przedsiębiorczości w aglomeracji łódzkiej. Badania zostały przeprowadzone zarówno wśród przedsiębiorstw korzystających Z pomocy, jak również wśród podmiotów które z niej nie korzystały. Przedsiębiorcy przedstawili swoje oczekiwania wobec rozwiązań mających zapewnić pomoc sektorowi MSP.
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close