Innowator Roku - Regulamin
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.
Regulamin konkursu „Innowator Roku”
zwany dalej „Regulaminem”
[Organizator]
§ 1.
Konkurs „Innowator Roku”, zwany dalej Konkursem, jest organizowany na terenie województwa łódzkiego i adresowany do studentów oraz pracowników naukowych łódzkich uczelni wyższych. Projekt jest realizowany przez Organizatora SO Kreatywna Komunikacja na rzecz firmy TT Transition Technologies S.A.
Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.)
Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i promocji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 , 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
Adres Organizatora:
SO Kreatywna Komunikacja ul. Tymienieckiego 25 b 90-350 Łódź

[Cel Konkursu]
§ 2.
Celem Konkursu jest wybranie najbardziej innowacyjnego pracownika naukowego spośród łódzkich uczelni wyższych. Uczelnie objęte konkursem: Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych oraz Akademia Muzyczna.
Podniesienie świadomości wśród łódzkich uczelni o projekcie Eureka, którego celem jest usprawnienie komunikacji między biznesem i sferą badawczo-rozwojową, co w rezultacie ma zwiększyć efektywność ich współpracy. Odbiorcami i użytkownikami projektu będą pracownicy uczelni wyższych, ośrodków badawczych oraz przedstawiciele firm. Eureka współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał ...
Subject
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close