Kompozycje farmaceutyczne do leczenia chorób skóry
1
1
1
contributors:
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

Przedmiotem wynalazku jest zastosowanie związku o wzorze w którym R jest lub grupą OR4, Rą jest wybrane z grup R i R4 są niezależnie wybrane z grupy obejmującej atom wodoru oraz grupy Rł jest wybrane z grupy obejmującej atom wodoru, grupy oraz grupę X" jest fizjologicznie odpowiednim do leczenia chorób skóry, łysienia, oparzeń słonecznych, oparzeń termicznych i oparzeń gorącą cieczą lub a także do wspomagania gojenia ran. Przedmiotem wynalazku są również kompozycje farmaceutyczne zawierające związek o wzorze (1), przeznaczone szczególnie do stosowania miejscowego.
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close