Urządzenie do stabilizacji ruchomych części zwrotnic rozjazdów szynowych
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

Korpus urządzenia składa się z łożyska prowadzącego (1) oraz ścian bocznych, gdzie w łożysku (1) osadzona jest tuleja ślizgowa (4) prowadząca suwak (5) zespołu drążka nastawczego. Między ścianami osadzony jest trwale wałek (7), na którym osadzona jest tuleja łożyskowa (12), mająca gwintowany trzpień, na który nakręcony jest napinacz (13) w postaci tulei z kołnierzem, w której prowadzony jest wzdłużnie trzpień prowadnika (14) zakończonego widełkami, które połączone są przegubowo z uchem napędowym (15) przy pomocy sworznia (17). Sworzeń (17) osadzony jest obrotowo w widełkach prowadnika (14) i w uchu napędowym (15) tak, że pomiędzy widełkami prowadnika (14) i pier- ścieniem dystansowym (18), przylegającym do kołnierza napinacza (13) osadzona jest sprężyna śrubowa (19), wywierająca nacisk na ucho napędowe (15) osadzone na wałku (8) utwierdzonym w ścianach i mające otwór (16) dla rolki napędowej (21) suwaka (5) przesuwnego wzdłuż prowadnic (6). Rolka (21) wraz z dwiema rolkami prowadzącymi i tuleją ślizgową (23) osadzona jest na osi rolkowej (20).
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close