Sposób unieruchamiania komórek drożdży
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

Sposób unieruchamiania komórek drożdży przeznaczonych do zastosowania w procesach biotechnologicznych, zwłaszcza w procesach fermentacji, polega na tym, że sporządza się spieniony wodny roztwór alginianu sodu, wprowadza się do niego komórki drożdży w postaci zawiesiny hodowlanej, sieciuje spienioną mieszaninę w roztworze wodnym chlorku wapnia, następnie płucze w wodnym roztworze soli fizjologicznej, odpowietrza, umieszcza w roztworze wodnym poli-L-lizyny, płucze w wodzie dejonizowanej i umieszcza w roztworze wodnym krzemianu sodu o pH=7 i tak przygotowane rdzenie z unieruchomionymi w nich komórkami drożdży umieszcza się w podłożu hodowlanym.
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close