Subject
Location
Document Type
14 October 2013
contributors: -
views:
jest koncepcja odtwarzania informacji zaproponowana przez Tulvinga. U jej podłoża leży wprowadzona przez niego idea synergicznego uświadamiania, która nawiązuje do pojęcia "śladu pamięciowego". Odtwarzanie (przypominanie) polega więc na zintegrowaniu informacji zawartej w śladzie pamięciowym z
15 October 2013
contributors: 1
views:
The object of the article are the questions concerning the „ethical aspects” of functioning of stock exchange law during partitions of Poland and in the first years of independent Poland. The analysis covers the period from 1817 (when in Warsaw the first official stock exchange on Polish territory
14 October 2013
contributors: -
views:
lokalny warunek dla płaskich powierzchni, który implikuje ich minimalność i wykazujemy stabilność powierzchni minimalnych na niewielkie modyfikacje ich brzegów. Powyższe techniki stosujemy do udowodnienia systolicznego analogonu klasycznego rezultatu z teorii CAT(0)-przestrzeni: twierdzenia o płaskim
14 October 2013
contributors: -
views:
Praca stanowi próbę pokazania prywatyzacji w krajach postkomunistycznych w całej jej złożoności - będącej nie celem samym w sobie, lecz procesem stanowiącym jeden z filarów reform systemowych, gdzie wszystkie te filary, dziedziny reform są ściśle ze sobą powiązane, zaś ich sukcesy i porażki są
14 October 2013
contributors: -
views:
finansów publicznych. Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną o charakterze weryfikacyjnym i doradczym (zapewnia i doradza), której celem jest przysporzenie dodatkowej wartości i usprawnienie działalności operacyjnej danej organizacji. Pomaga on organizacji w osiąganiu jej celów poprzez
14 October 2013
contributors: -
views:
Opodatkowanie grup kapitałowych w Polsce przyjmuje dwie formy. Pierwsza z nich to metoda rozdzielnego opodatkowania grup kapitałowych. Druga z metod dotyczy łącznego opodatkowania spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej. Autorka opisuje w pracy jakie warunki należy spełnić aby grupa mogła być
14 October 2013
contributors: -
views:
W niniejszej rozprawie doktorskiej przedstawiono charakterystykę paciorkowców grupy B (ang. Group B Streptococcus, GBS) z gatunku Streptococcus agalactiae (n=99) będących czynnikiem etiologicznym zakażeń noworodków. Charakterystyka fenotypowa oraz genotypowa S. agalactiae polegała na oznaczeniu

1

2

3

4

5

Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close